СЕРТИФИКАТИ

Сертификати

Система за управление на качеството

ОГРАДИРАДИ

Дружеството провежда мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и допълнителната работа, както и усъвършенстване на продуктите. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата.
Ефективността и действеността на сертифицираната ни Система за управление на качеството е потвърдена от успешно завършилия сертификационен одит за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
Приключилата 2023 година завърши чрез успешни сертификационни одити и системата за управление на околната среда и безопасността на работните места в съответствие със стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.