ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ

Продукти

кАКВИ ПРОДУКТИ ПРЕДЛАГАМЕ

ОГРАДИРАДИ

Продуктите са предназначени основно за строителни компании, както и за частния клиент:

Парапети за тераси

Парапети за стълбища

Парапети от неръждаеми стомани

Огради

Решетки

Вити стълби

Навеси от стъкло и поликарбонат

Стълбове за електропреносната мрежа

Това са малка част от изделията, които фирмата предлага.
Производствената дейност включва единично и серийно производство, като предлага монтаж на територията на цялата страна. Отделни образци от изделията са монтирани в други страни като: Германия, Швеция, Великобритания и Гърция.
Дългогодишният опит в бранша е научил екипа, как да обработва и какви техники и материали за боядисване да използва, за да стане едно изделие уникално с голям срок на годност т.е да не се налага допълнително третиране дълги години след монтажа му.
В своята дейност Дружеството се стреми към поддържане на организацията на производствения процес на съвременно равнище, за да си осигури ефективно производство. Във връзка с това, считаме че е наложително да се осъществи преход от наложилото се в практиката поетапно към непрекъснато (текущо) подобряване на организацията на производството. Нещо повече, измененията в нея трябва да отчитат промените в техническата база на производството, особеностите на произвежданата продукция, състава и квалификацията на кадрите, а също така и установените съвременни методи и форми за организация и управление на производството. Следователно, всяко организационно действие следва да осигурява по-пълно използване на производствените фактори.